royal-jatt.in

» Home » Gujarati

      

Download Top 20 Gujarati songs

»1 Akshar (Manhar_Udhas)

»2 Lagnotsav (Various)

»3 Suraj_Dhalti_Saanjno (Manhar_Udhas)

»4 Saajan_Bethu_Mandave_2 (Various)

»5 Sajani (Various)

»6 Saajan (Various)

»7 Tara_Vina_Shyam (Nisha_Upadhaye)

»8 Samnya_(Rishabh_Group_Raas_Garba) (Nisha_Upadhaye)

»9 Best_Of_Rishabh_(Part_2) (Rishabh)


Mp3 Song
Back To Music
Back Home
royal-jatt.in