royal-jatt.in

» Home » Haryanavi

      

Download Top 20 Haryanavi songs

»1 Love_Haryana (SB_The_Haryanvi)

»2 52_Gaon_Ki_Raagani (Rajender_Kharkiya)

»3 Meri_Chatri_Neeche_Aaja (Rajender_Kharkiya)

»4 Mauj_Karvadunga_Main (Lalit_Baba)

»5 Jaat_Haryane_Ka (Baba)

»6 Laga_Deo_Zor_Jitaney_Mein (Ravinder_Fogat)

»7 Raja_Mordwaj (Rajender_Kharkiya)

»8 Karampal_Hits (Karampal)

»9 Kissa_Prahalad_Bhagat (Bhagat_Ram_Nivas)

»10 Kissa_Veer_Vikarmajeet (Master_Satbir)

»11 Kissa_Sharwan_Kumar (Bhagat_Ram_Nivas)

»12 Heera_Mal_Vol_1 (Unknown_Haryanavi)

»13 Hit_Raagniya_Vol_3 (Ranbir_Singh)

»14 Mamta_Ka_Mandir (Unknown_Haryanavi)

»15 Futkar_Ragniya_Vol_2 (Raj_Kishan)

»16 Futkar_Ragniya_Vol_3 (Raj_Kishan)

»17 Jatani (Unknown_Haryanavi)

»18 Futkar_Ragniya_Vol_4 (Raj_Kishan)

»19 Dhous (Unknown_Haryanavi)

»20 Futkar_Ragniya_Vol_1 (Raj_Kishan)


Mp3 Song
Back To Music
Back Home
royal-jatt.in